Welkom

Reserveer hier snel  je veldkaart.

Voor zaterdag 06 - 06 - 2014 

Op = Op!

Kees Kraayenoord - Halleluja

Hallelujah

Kees Kraayenoord

Kees Kraayenoord - Geloofd zij God met Diepst Ontzag

Gedachten

Hoe rijk zijn Uw gedachten,
God, Hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er
zandkorrels zijn. Ontwaak ik,
dan nog ben ik bij U.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaar, maar het eeuwige leven heeft.

Heb Dank

Heb dank o mijn Heiland Heer,
Voor Uw steun en genade
Voor Uw hulp vroeg spade,
Heb dank, voorvertoosting
in smart, voor Uw liefde en vree,
diep in mijn hart.

Heb dank o mijn Heiland en Heer,
Voor Uw leiding in 't leven,
Voor de kracht mij gegeven
Uw volk buigt aanbiddend terneer,
©Glorieklokken 69

Life@Opwekking - U bent dicht bij mij

Heer, U bent dicht bij mij
voor altijd. En U staat aan
mijn zij voor altijd.
U beschermt en omgeeft mij
overal waar ik ben!

Want U bent heel dicht bij
en aan mijn zij voor altijd.
U omgeeft mij waar ik ook ben
voor altijd.
Leid mijn leven op de weg,
de weg die voor eeuwig is.
U bent heel dicht bij mij
voor altijd.

Heer, U bent dicht bij mij
voor altijd.
En uw oog is op mij
voor altijd.
Ondanks al mijn fouten
blijft U trouw aan mij.
YouTube: U Bent heel dicht bij

Kostbaarder

Geboren uit liefde
Kostbaarder dan goud
Een nieuw leven
Aan ons toevertrouwd

Your unfailing love

When the darkness
fills my senses.
When my blindness
keeps me from Your touch,
Jesus come.

When my burden
keeps me doubting.
When my memories
take the place of You,
Jesus come.

And I'll follow You there
to the place where we meet
and I'll lay down my pride
as we search me again.

Your unfailing love,
Your unfailing love,
Your unfailing love
over me again.
©Life@Opwekking.

That's why we praise Him

He came to live,
live a perfect life,
He came to be the
living Word our Light.
He came to die so
we'd be reconciled,
He came to rise to show
His pow'r and might.

And that's why we praise Him,
that's why we sing.
That's why we offer Him
our everything,
that's why we bow down
and worship this King.
'Cause He gave His everything,
'cause He gave His everything.

He came to live, live again in us,
He came to be our conquering
King and Friend.
He came to heal and show
the lost ones His love,
He came to go prepare
a place for us.

Halle-hallelujah. (repeat)
©Life@Opwekking

Geloofd

Als je in de Here Jezus
gelooft hoef je nooit bang
of alleen te zijn. Want Hij zegt
tegen je in de Bijbel:
Dat als je in Hem gelooft
en bij Hem schuilt....
Hij zal je beschermen en
dat je veilig bij Hem bent
voor eeuwig & altijd!